Miljöarbete bra marknadsföring

Hållbarhet och miljö är viktiga frågor för de flesta företag. Inte bara för att bidra till en bättre värld, men också för att stå sig bättre i konkurrensen och få fördelar ur marknadsföringssynpunkt.

Att tänka på miljön kan vara bra ur ett marknadsföringsperspektiv, skriver VLT. Allt fler företag börjar nämligen se miljöbesparingar som marknadsföring och man ser att ju mer man involverar sitt företag i klimatarbete, desto bättre går det för affärerna. Både samarbetspartner och kunder väljer företag med klimatet i åtanke, framför de företag som inte har sådant fokus.

Bli miljöcertifierad
Självklart är ett företags miljöarbete viktigt för att skapa ett hållbart företag och för att rädda klimatet. Men man kan alltså använda sin tanke på miljön ur ett marknadsföringsperspektiv och även se det som en konkurrensfördel. Och ännu bättre är det om man ser till att ha de miljöcertifieringar som finns. En utav dem kan man läsa mer om på www.intertek.se/systemcertifiering/ISO14001. Det finns många olika typer av certifieringar som passar olika typer av företag exempelvis kan företag inom vården bli miljöcertifierade, vilket man kan läsa mer om här. Att man blivit certifierad innebär bland annat:

  • Att man vet hur verksamheten påverkar miljön.
  • Att man har skriftliga rutiner för miljöarbetet.
  • Att man får miljöarbetet granskat av en extern miljörevisor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *