Nyttig information i företaget

Sociala medier har blivit en bra källa för företag när det gäller att kunna hålla sig uppdaterade kring vad som händer och sker i de branscher som man själv har anknytningar till.

Sociala medier är även ett sätt att hålla sig uppdaterad utan att det krävs en speciellt stor ansträngning då man lättare kan ta del av flöden utan att behöva söka upp dem själv för varje tillfälle.

Oavsett hur väl man känner och kan sin yrkesroll kommer man ibland att behöva hämta den senaste informationen eller tips och råd kring hur man ska hantera vissa uppgifter.

Bokslut innebär till exempel att man behöver ha koll kring det senaste vad gäller Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. Information kring hur vissa detaljer bör fungera vid bokslutet kan man behöva uppdatera sitt minne med även om det inte rör just de aktuella lagarna.

Är ens fundering av lite lättsammare och allmän karaktär kan man slänga ut frågan på Twitter och se vad ens kollegor i branschen svarar, precis på samma sätt som man har möjligheten att ta reda på mer i andra typer av sociala forum på nätet.

Sociala medier för intern kommunikation
Även internt inom företaget finns det olika gratisprogram inom de sociala medierna som kan göra kommunikationen och informationsflödet mellan kollegorna på arbetsplatsen smidigare.

Några av dessa program är exempelvis Skype och MSN Messenger. Genom att underlätta kommunikationsflödet är det många delar av företaget som kan bli mer effektivt samtidigt som man kan stärka de sociala delarna av att jobba tillsammans med ens kollegor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *